contact@solar1000.com 0764856761

Fonduri pentru panouri fotovoltaice pentru Sectorul Agricol si Industria Alimentara

Programul ,,Noi Capacități De Producere A Energiei Electrice Din Surse Regenerabile De Energie Eoliană Și Solară – Sectorul Agricol Și Industria Alimentară”  prin AFIR .

Programul de finanțare lansat recent vizează să sprijine companiile în tranziția către utilizarea surselor de energie durabile, oferindu-le șansa de a contribui la eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat: “Am semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare,”   “Din 5 noiembrie 2023, fermierii și procesatorii pot depune proiecte pentru realizarea capacităților noi de producere energie electrică din panouri fotovoltaice sau eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.”

Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile mari, inclusiv PFA, ÎI, IF din sectorul agricol și industria alimentară se pot bucura de sprijin financiar substanțial pentru investiții în energie solară și eoliană. Prin intermediul acestui program, companiile pot obține finanțare de până la 1.000.000/MW* pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, facilitând astfel accesul la tehnologii inovatoare și soluții durabile de producere a energiei electrice printr-un sistem fotovoltaic .

Depunerea proiectului se efectuează până la data de 23 Noiembrie!

Cheltuieli Eligibile:

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară/eoliană, cu sau fără stocare ( baterie solara ) ;
– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară/eoliană, cu sau fără acumulatori lifepo4 .
– Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și panouri fotovoltaice .

Termene maxime pentru implementarea programelor de finanțare   În cadrul fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor, se vor stabili termene precise pentru finalizarea lucrărilor de instalare și conectare la rețea, asigurându-se astfel un proces eficient de implementare a sistemelor de energie regenerabilă.

Această abordare va asigura respectarea termenelor impuse și va contribui la menținerea integrității programului, garantând astfel o utilizare eficientă a resurselor și o maximizare a impactului investițiilor tale în domeniul energiei regenerabile   FINANȚARE   Cu un buget total estimat de 500.000.000 euro pentru perioada 2023-2028, programul de finanțare se anunță a fi o oportunitate semnificativă pentru un număr de 400 de beneficiari.

Ajutorul de stat acordat se încadrează în limitele stabilite de regulile europene și se axează pe susținerea eforturilor de dezvoltare a energiei verzi:

Pentru energie eoliană: 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW
Pentru energie solară: 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Contribuția proprie a potențialilor beneficiari este 0%, dar poate fi ajustată în funcție de nevoile specifice ale proiectului, în concordanță cu cerințele de finanțare și cu posibilitățile de cofinanțare disponibile.

Alegerea unei strategii optime de finanțare poate influența semnificativ șansele de obținere a sprijinului financiar.     CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI   Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, respectiv sunt:   Întreprinderi din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, ÎI, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare);
îi. Întreprinderi din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, ÎI, IF);
iii. Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Solicitanții de la punctele i. și îi. desfășoară activitate economică în clasele CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe; cod CAEN 10 – Industria alimentară și CAEN 11 – Fabricarea băuturilor;

c) Sunt autorizați și pentru activitatea privind producerea de energie electrică, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
d) Nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate; Nu sunt în incapacitate de plată, stare de insolvență, faliment, lichidare; Și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale; Reprezentantul legal nu are înscrisuri în cazierul judiciar;
e) Demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea implementării proiectului;
f) Depun un proiect care vizează:   realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate; sau realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate   Prin autoconsum se înțelege energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70% din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

IMPORTANT! Nu sunt eligibile proiectele care:   care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse solare sau eoliene care nu au prevăzut un autoconsum de minim 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată propun investiții în capacități de producție de energie de surse eoliene și surse solare; propun doar capacitate de stocare.

Prin intermediul acestui efort susținut de fondurile nerambursabile, se încurajează adoptarea de soluții mai prietenoase cu mediul și se oferă întreprinzătorilor posibilitatea de a-și reduce costurile și de a-și consolida angajamentul față de sustenabilitate.   Cu ajutorul sistemelor fotovoltaice și eoliene, companiile pot contribui la creșterea producției de energie regenerabilă, asigurând astfel o utilizare mai eficientă a resurselor și un impact semnificativ asupra mediului înconjurător.

Vom fi bucuroși să vă ascultăm opiniile

   Lasă un răspuns

   0
    0
    Cosul tau
    Solar1000.com - Sisteme Fotovoltaice
    Logo
    Coș de cumpărături